Semi + Demi


DIA RICHESSE 50ml 5

DIA RICHESSE 50ml 5

$19.50

COLOR TOUCH /34 GOLD RED

COLOR TOUCH /34 GOLD RED

$19.95

COLOR TOUCH JADED MINT

COLOR TOUCH JADED MINT

$19.95

COLOUR TOUCH  PINK DREAM

COLOUR TOUCH PINK DREAM

$19.95

COLOUR TOUCH /06 NATURAL VIOLET

COLOUR TOUCH /06 NATURAL VIOLET

$19.95

COLOUR TOUCH /34 GOLDEN RED

COLOUR TOUCH /34 GOLDEN RED

$19.95

COLOUR TOUCH 0/00 CLEAR TONE

COLOUR TOUCH 0/00 CLEAR TONE

$19.95

COLOUR TOUCH 0/45 RED MAHOGANY

COLOUR TOUCH 0/45 RED MAHOGANY

$19.95

COLOUR TOUCH 0/88 INTENSE PEARL

COLOUR TOUCH 0/88 INTENSE PEARL

$19.95

COLOUR TOUCH 2/0 BLACK

COLOUR TOUCH 2/0 BLACK

$19.95

COLOUR TOUCH 5/1 LIGHT BROWN ASH

COLOUR TOUCH 5/1 LIGHT BROWN ASH

$19.95

COLOUR TOUCH MUTED MAUVE

COLOUR TOUCH MUTED MAUVE

$19.95

COLOUR TOUCH SMOKEY AMETHYST

COLOUR TOUCH SMOKEY AMETHYST

$19.95

DIA LIGHT 50ml 10.13

DIA LIGHT 50ml 10.13

$19.50

DIA LIGHT 50ml 10.32

DIA LIGHT 50ml 10.32

$19.50

DIA LIGHT 50ml 4

DIA LIGHT 50ml 4

$19.50

DIA LIGHT 50ml 4.15

DIA LIGHT 50ml 4.15

$19.50

DIA LIGHT 50ml 4.65

DIA LIGHT 50ml 4.65

$19.50

DIA LIGHT 50ml 5

DIA LIGHT 50ml 5

$19.50